Slučajno odabran citat...

Čovjeka primaju u društvo prema odjeći koju nosi, a ispraćaju ga prema duhu koji je pokazao.

Mihail Aleksandrovič Šolohov