Slučajno odabran citat...

Cvijet je jedina slika na zemlji u kojoj duša sebe prepoznaje.

Béla Hamvas