Slučajno odabran citat...

Što je kreativno mora i samo stvarati.

John Keats