Slučajno odabran citat...

Čovjek koji ne vlada svojim sklonostima izlaže se opasnosti da nikada ni u čemu ne bude dobar.

John Locke