Slučajno odabran citat...

Vlast zasnovana na strahu nije sigurna; strah se povremeno pretvara u mržnju.

William Shakespeare