Slučajno odabran citat...

Dobar putnik je onaj koji ne zna kamo ide, a savršeni je putnik onaj koji ne zna odakle je došao.

Lin Yutang