Slučajno odabran citat...

Nema koristi od skrivene vrline i zakopana blaga.

Plutarh