Slučajno odabran citat...

Samo živom voljom, u suradnji svih za sve, stvara se sa živima živa povijest jednog naroda.

Stjepan Radić