Slučajno odabran citat...

Žetva će biti štetna ako se sadi bez ljubavi.

Gorgius de Sclavonia