Slučajno odabran citat...

Život je poput brusnog kamena; hoće li vas otupjeti ili uglačati, odluka je samo na vama.

Robert Cavett