Slučajno odabran citat...

Ako želite napraviti mir ne razgovarajte sa svojim prijateljima. Razgovarajte sa svojim neprijateljima.

Moshe Dayan