Slučajno odabran citat...

Banka živi od svoga ugleda i tuđeg povjerenja.

Arthur Hailey