Slučajno odabran citat...

Znati da bi se predvidjelo, predvidjeti da bi se djelovalo.

Auguste Comte