Slučajno odabran citat...

Kad pripadam tebi, tad konačno potpuno pripadam i samome sebi.

Michelangelo Buonarroti