Slučajno odabran citat...

Na nebo ćemo stići samo ako smo prethodno istražili vlastiti pakao.

George Horace Lorimer