Slučajno odabran citat...

U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci.

Petar Petrović Njegoš