Slučajno odabran citat...

Ne oslobađaj devu tereta njezine grbe; time što bi je oslobodio, sam bi morao postati deva.

Gilbert Keith Chesterton