Slučajno odabran citat...

Reći dobro o lošem čovjeku isto je što i kazati zlo o dobrome.

Leonardo da Vinci