Slučajno odabran citat...

Tisuće svijeća se mogu zapaliti od jedne, a život te svijeće se neće umanjiti. Tako i sreća nikada nije umanjena kada je podijeljena sa drugima.

Siddhārtha Gautama Buddha