Slučajno odabran citat...

Čovjek s jednim satom znade koliko je sati. Čovjek s dva sata nikada nije siguran.

Arthur Bloch