Slučajno odabran citat...

Bez novca čast je samo bolest.

Jean Racine