Slučajno odabran citat...

Sve što daje razloga i najmanjoj sumnji ostavit će na stranu baš kao i da sam otkrio da je potpuno netočno.

René Descartes