Slučajno odabran citat...

Visok položaj je kao piramida; samo dvije vrste dosegnu vrh: gmizavi i orlovi.

Jean le Rond d'Alembert