Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Kada namjeravaš djelovati, razmotri može li tvoj postupak biti štetan drugome, ili štetan tebi, ili štetan drugome i ako je takav, nemoj ga poduzimati, jer je to postupak koji nanosi patnju.

Siddhārtha Gautama Buddha