Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Budućnost nacije ovisi o načinu na koji se hrani.

Jean Anthelme Brillat Savarin