Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Mnogi ljudi lako od drugih posude novac, a kad ga treba vratiti ponašaju se kao da moraju dati vlastiti.

Ezop