Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Čovjek mora težiti tome da postane nadmoćan.

Konfucije