Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Ljudi koji vide budućnost uvijek su za života progonjeni, a nakon smrti pokradeni.

Benjamin Disraeli