Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Dvije su vrste neuspješnih ljudi: jedni rade u korist vlastite štete, a drugi na štetu vlastite koristi.

William Parell