Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Koncentrirajte se na to kamo želite ići, a ne na to gdje ste bili.

John Marks Templeton