Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Samilost je svojstvo snažna duha.

Shan Sa