Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Razum odgovara na pitanja, no mašta ih postavlja.

Ralph Gerard