Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Talent se stvara u samoći; karakter u društvu.

Johann Wolfgang von Goethe