Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Većina je naših pogrešaka oprostivija od sredstava koje smo koristili da ih sakrijemo.

François de La Rochefoucauld