Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Brzo ćeš slomiti luk ako ga uvijek držiš napetim.

Julius Phaedrus Fedar