Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Mnogi veoma učeni nemaju razuma.

Demokrit