Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Brak je nalik na gljivu, da li je dobra ili otrovna primijetiš tek kad je kasno.

Miguel de Cervantes Saavedra