Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Nitko ne govori više o Bogu kao onaj koji inzistira na tome da Boga nema.

Heywood Broun