Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Moguće je da će narodi teološka pitanja mimoići jer ih ne razumiju, a važnost njihovu ne dokučuju: ali premda su nemarni glede načela, nisu to glede čina.

Josip Juraj Strossmayer