Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Onaj koji ne može živjeti u društvu ili za tim nema potrebe jer je dovoljan sam sebi, mora biti ili zvijer ili bog.

Aristotel