Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga kruhom, i ako je žedan, napoj ga vodom.

Papa Ivan Pavao II