Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Sreća nije odredište, već način na koji putujemo. Sreća nije cilj sama po sebi, već nusprodukt igre, ljubavi, života i rada.

Haim Ginott