Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Velike kompanije su male kompanije koje su uspjele.

James Townsend