Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Ja vino shvaćam kao jedan od najvećih činova milosrđa.

Béla Hamvas