Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Na kamenu koji se kotrlja, ne kupi se mahovina.

Erazmo Roterdamski