Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Bit znanja je da ako ga posjedujete, primijenite ga; ako ne, priznajte svoje neznanje.

Konfucije