Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Vidio sam sve svoje boje; shvatio sam da slikarstvo ima istu moć kao i glazba.

Vasilij Kandinsky