Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Najvažnija dužnost pisca, kompozitora, umjetnika je ostati vjeran sam sebi i dopustiti plodovima svog rada da zriju tamo gdje mogu.

John Fitzgerald Kennedy