Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Nada u mogućnost nekažnjavanja najveći je mamac na grijeh.

Marcus Tullius Cicero Ciceron