Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Praznina je svemoguća jer sadržava sve.

Lao Tse