Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Vizija je vještina gledanja nevidljivoga.

Jonathan Swift