Slučajno odabran citat upravo za Vas!

Što se svijet civilizacijski više integrira, to se nacionalno politički sve više invidualizira.

Franjo Tuđman